Vi yder assistance for alle typer af maskin- og procesanlæg

El-anlæg

Evotect yder assistance for alle typer af maskin- og procesanlæg. Vi deltager aktivt i alle faser i opbygningen af et nyt anlæg eller ved ombygning og optimering af et eksisterende.

Der kan opnås store driftsfordele ved at optimere et eksisterende anlæg. Vi ”puster” nyt liv en forældet styring, som typisk også giver anlægget forøget produktivitet og mulighed for rapportering af forskellig art.

Den daglige betjening af anlægget er altafgørende, og derfor inddrager vi altid driftsoperatøren i opstarts- og udviklingsfasen, hvilket resulterer i det mest optimale og brugervenlige betjeningskonsoller og brugerflader.

Vi bistår ikke kun med rådgivning og udvikling, men påtager os også gerne den komplette ombygning på alle de tekniske installationer.

Byggestrøm

Med et komplet produktprogram bestående af tavler, kabler, belysning, samt etablering og service sørger vi for, at I altid sikkert og effektivt kan arbejde på jeres byggepladser.
I større byggegruber kan der være krav til nød- og flugtvejsbelysning samt krav til tørholdelse.

Vi udlejer og opsætter nødbelysning og pumpestyringer med eller uden alarmrapportering. Vi koordinerer og sørger for til- og framelding af byggestrøm til forsyningsselskabet. Ligeledes udfører vi de lovpligtige eftersyn, som afsluttes med en detaljeret statusrapport.